Routebouw boulder:

Commercieel routebouwer boulder CRB (niveau 1):

Traject:

1.Introductie :

Eerste stap in de commerciële routebouw (voor de startende routebouwer)

Wat komt aan bod:

  • Kennismaking met de verschillende  materialen om routes te bouwen en ze leren gebruiken.
  • Veiligheid en gebruik van PBM.
  • Ergonomie (bv. assist holds, gearbelt).

 

Deze introductie gaat telkens door op twee opeenvolgende dagen en word gegeven door een ervaren lesgever.

De opleidingen worden tweemaandelijks georganiseerd en dit telkens in een andere klimzaal.

Deelname kost 250 euro voor de twee dagen.

(deelname aan deze introductie betekend niet dat je automatisch recht hebt op het certificaat)

 

*Ervaren routebouwers kunnen indien zij een certificaat wensen te behalen ook meedoen aan het evaluatie moment mits het indienen van een motivatie en werkervaringstraject.

 

 

 

2. Evaluatie:

Indien de deelnemer  van de initiatie les een certificaat wenst te behalen dan kunnen zij na de opleiding deelnemen aan een evaluatie moment.

Deelnemen aan het evaluatiemoment voor het behalen van het  certificaat CRB 1, kost 150 euro.

Voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het evaluatiemoment: 

  1. Deelname aan de initiatie lessen.
  2. Een logboek bijhouden met vermelding van de datum, type en niveau van de boulder, nummering van aantal boulders, naam van de klimzaal, naam van de hoofdroutebouwer.
  3. Het is de bedoeling dat er minimum 20 boulders in je logboek staan vooraleer je kan meedoen aan het examen. 
  4. Minimum periode van de stage bedraagt 3 maand.
  5. De inhoud van het handboek CRB kennen.

De evaluatiemomenten vinden driemaandelijks  plaats.