Veiligheid, auditsysteem voor klimzalen

 

De BFIC zal samen met een erkend keuringsorganisme een auditsysteem ontwikkelen welke gebaseerd zal zijn op de relevante Belgische wetgeving en  Europese normering.

Dit auditsysteem is tegelijk een begeleidingssysteem, dat de klimzaaluitbaters ondersteunt in het verbeteren van de veiligheid van hun activiteit en met hun evolueert, en een keuringssysteem waaraan een kwaliteitslabel kan gekoppeld worden.

Het auditsysteem zal toelaten verschillende typen van klimzalen aangepast te begeleiden. Een boulderzaal heeft een andere aanpak dan een lengtezaal. Je hebt zalen zonder supervisie, waar de veiligheidscheck zich beperkt tot een toegangscontrole. Maar je hebt ook zalen met supervisie, met aanwezigheid van een zaalverantwoordelijke, eventueel ook begeleiding/instructies.

Het auditsysteem verifieert maatregelen m.b.t. ongevallenpreventie en interventie bij bepaalde situaties. Het audit systeem zal gestructureerd worden rond volgende input-factoren : managementsystemen, begeleiding, materiaal en installaties.

Dankzij dit auditsysteem zal de veiligheid in de klimzalen nog verbeteren en weet de consument dat hij er veilig kan sporten. Als ondernemer ben je dan ook in orde met de meest recente wetgeving.